Zielone pomaganie

23 września rozpoczęliśmy w szkole nasze wolontariackie działania. Pierwszą inaugurująca akcją było sprzątnie wyznaczonego przez leśniczego terenu przy Lasku Marcelińskim i udział w 29. Akcji Sprzątania świata, której koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.

Grupa 30 wolontariuszy z klas siódmych i ósmych po akcji sprzątania spotkała się przy ognisku, a posilona kiełbaską oraz ciachem, podzieliła się pomysłami na działania SKW w nadchodzącym roku szkolnym.

Skip to content