Historia

Nasza szkoła powstała w 1959 roku. Organizację placówki powierzono Panu Walerianowi Adamkowi. Ze względu na to, że budynek Szkoły Podstawowej nr 70 nie był jeszcze przygotowany do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, 1 września 1959 roku rozpoczęto naukę w trzech budynkach należących do: Szkoły Podstawowej Nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 71 i Szkoły Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego Nr 1.
W tak trudnych warunkach szkoły pracowały do 27 stycznia 1960 roku. W tym dniu szkoła została przeniesiona do własnego, nowego budynku z piętnastoma salami lekcyjnymi, dwoma gabinetami i dwiema salami do robót ręcznych, bez sali gimnastycznej i świetlicy.

Historia

Nasza szkoła powstała w 1959 roku. Organizację placówki powierzono Panu Walerianowi Adamkowi. Ze względu na to, że budynek Szkoły Podstawowej nr 70 nie był jeszcze przygotowany do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, 1 września 1959 roku rozpoczęto naukę w trzech budynkach należących do: Szkoły Podstawowej Nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 71 i Szkoły Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego Nr 1.
W tak trudnych warunkach szkoły pracowały do 27 stycznia 1960 roku. W tym dniu szkoła została przeniesiona do własnego, nowego budynku z piętnastoma salami lekcyjnymi, dwoma gabinetami i dwiema salami do robót ręcznych, bez sali gimnastycznej i świetlicy.

Uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 70 przy ul. Pięknej 37, które odbyło się 27 stycznia 1960 roku dokonał Kurator Szkolnego Okręgu Poznańskiego  mgr Jan Soiński. Do szkoły uczęszczało wówczas 986 uczniów.

1 września 1960 roku kierownikiem szkoły został Pan Henryk Sawicki. Wówczas rozpoczęła działalność świetlica, biblioteka, gabinet dentystyczny, a następnie Samorząd Uczniowski. W tym okresie powstała także Spółdzielnia Uczniowska ,,Promyk”.

Powoli rozwijały działalność koła zainteresowań takie jak: młodych fotografów, recytatorskie i taneczne. Uczniowie zostali objęci akcją ,,Pijemy mleko i kakao”. Dla najlepszych uczniów pod koniec roku szkolnego w Strzeszynku organizowane były biwaki.
Wiosną 1962 roku w szkole założono niewielką Rodzinkę Radiową, którą tworzyło 20 dzieci. Nagrania tego zespołu były emitowane w radiu raz w miesiącu na całą Polskę.

W 1962 roku otwarto laboratorium fotograficzne, a przy nim rozpoczęło działalność kółko fotograficzne. W dalszej kolejności powstały: koło modelarstwa lotniczego, koło historyczne, sceniczne, chemiczne i ceramiczno- plastyczne. Były to lata dalszego rozwoju szkoły i umacniania pozycji wśród poznańskich szkół podstawowych.
Z dniem 1 września 1971 roku kierownikiem szkoły została Pani Zofia Klopś.
22 maja 1972 roku Szkoła Podstawowa nr 70 otrzymała imię Mikołaja Kopernika. W holu placówki odsłonięto tablicę pamiątkową.
19 maja 1973 roku szkole przekazano sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1 września 1982 roku funkcję dyrektora szkoły objął Pan Jan Urbaniak, który kierował szkołą do 31 sierpnia 1987 roku.
Od 1 września 1987 roku dyrektorem szkoły został Pan Wiktor Makarewicz.  W związku z nową organizacją systemu szkolnictwa szkoła została przekształcona z ośmioletniej szkoły podstawowej w placówkę sześcioletnią.
Niektóre sale lekcyjne wyposażono w sprzęt audiowizualny. W 1993 roku utworzono w naszej szkole pierwszą salę komputerową, która w 2005 roku – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod hasłem ,,Pracownie komputerowe dla szkół” otrzymała 10 nowych komputerów.
Dalszy rozwój komputeryzacji przyczynił się do powstania Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej. Program ten objęty był patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W kolejnych latach nasza szkoła uczestniczyła w wielu projektach.
Między innymi w partnerskiej wymianie ze szkołą Orientierungsstufe im Schulzentrum Eversten z Oldenburga.
Innym przedsięwzięciem szkoły w  latach 2005 – 2008 było realizowanie tematu
,,Wody w regionach Europy, odpowiedzialność – dziś, czysta woda – jutro” w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Socrates – Comenius .

Skip to content