Dla pierwszoklasisty

Wyprawka ucznia klasy I

Rok szkolny 2024/25

 • Podręczniki i karty pracy „Szkolni Przyjaciele”, Wydawnictwo WSiP (zapewnia szkoła)
 • Podręcznik i karty pracy do języka angielskiego (zapewnia szkoła)
 •  Podręcznik do religii – zakup przez rodzica we wrześniu
 • wyposażenie piórnika:

• ołówek (2)

• kredki ołówkowe (kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty)

• nożyczki (dostosowane do ręki dziecka)

• klej

• temperówka, linijka  

 • 2 bloki techniczne, A4 (biały i kolorowy)
 • kredki woskowe (świecowe)
 • plastelina
 • papier kolorowy
 • farby wodne, kubek, pędzle różnej grubości
 • teczka na karty pracy i prace plastyczne A4 (lekka, cienka)
 • dwa zeszyty w linie z czerwonym polem środkowym i dwa zeszyty w kratkę – 16-kartkowe
 •  worek na strój do WF, biała koszulka, białe, czerwone lub granatowe spodenki , skarpety, buty sportowe
 • tornister wygodny i zdrowy dla pleców pierwszoklasisty

Prosimy o podpisanie wszystkich przyborów!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informator dla Rodziców o rekrutacji dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych znajduje się na stronie internetowej www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

Informacje ogólne

W naszej szkole zmodernizowane i odpowiednio wyposażone zostały wszystkie sale dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Do dyspozycji  pierwszoklasistów przeznaczona jest osobna świetlica i sanitariaty.

Obok klas znajdują się szafki na odzież, natomiast w salach znajdują się szafki na podręczniki. W czasie pobytu w szkole uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony wychowawcy klasy oraz  wychowawców świetlicy.

Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6:30-17:00. Pierwszoklasiści przebywają w osobnej świetlicy, obok której znajduje się węzeł sanitarny i szatnia. Wychowawcy prowadzą codziennie zajęcia ogólnorozwojowe: muzyczne, plastyczne, ruchowe, rozwijające rozmaite umiejętności uczniów. Stosują nowatorskie techniki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, ideą których jest pobudzanie do pracy zmysłów. Dziećmi opiekuje się dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarzająca im poczucie bezpieczeństwa i miłą  atmosferę. Również inni pracownicy szkoły troszczą się o najmłodszych wychowanków.

Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, pod opieką wychowawcy świetlicy, nasi wychowankowie korzystają z zabaw ruchowych w ogródku  lub na boisku szkolnym i placu zabaw.              

W budynku szkolnym znajduje się stołówka, w której wydawane są obiady. Pod opieką wychowawcy klasy dzieci zjadają tutaj także śniadania. Szkoła zapewnia również nieodpłatnie mleko oraz owoce i warzywa.

Na terenie szkoły, dzieci objęte są opieką pielęgniarki.

Rodzice oraz uczniowie mogą skorzystać z profesjonalnej opieki pedagoga szkolnego i psychologa. Wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczą w programie „Wsparcie na starcie”.

Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi czynna codziennie, w której pomocą służy wykwalifikowany nauczyciel bibliotekarz.

Do dyspozycji uczniów jest duża sala gimnastyczna, mała salka gimnastyczna, salka zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, boisko do  gry w piłkę koszykową, boisko do gry w piłkę ręczną,  tartanowa bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal, profesjonalny plac zabaw dla dzieci. Dla uczniów klas pierwszych prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

W szkole odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów na różnych poziomach klas.

Wśród zajęć nadobowiązkowych odpłatnych cieszących się dużym zainteresowaniem są: piłka nożna, judo, balet z elementami akrobatyki i jazzu, zajęcia taneczne „Hajdasz”, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty rzeźby i ceramiki, robotyka. Przy szkole funkcjonuje drużyna zuchowa i harcerska.

 Misją Szkoły Podstawowej  nr 70 im. Mikołaja Ko­pernika w Poznaniu jest kształtowanie dobrego, mądrego, życzliwego człowieka wspieranego przez kompe­tentnych nauczycieli, rozsądnych rodziców i przyjazne środowisko.

 Życzliwa, przyjazna szkoła otwarta na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców zapewnia uczniom wszechstronny rozwój. Podtrzymywane w szkole tradycje podnoszą jej atrakcyjność jako miejsca nauki i wychowania dziecka.

Skip to content