Samorząd uczniowski

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70

WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY STANOWIĄ SAMORZĄD UCZNIOWSKI!

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Romanow Nelly

Z-ca: Krzysztof Małecki

Sekretarz: Emila Szymańska

 SZKOŁA  PODSTAWOWA    Nr 70  im M. KOPERNIKA w Poznaniu

                       CELE  I  ZADANIA:

  • Reprezentowanie  całej  społeczności  szkolnej.
  • Dbanie  o  dobre  imię  szkoły.
  • Rozwijanie  poczucia  przynależności  do  społeczności  szkolnej.
  • Aktywizowanie  życia  szkolnego.
  • Budowanie  poczucia  odpowiedzialności,  szacunku  i  tolerancji.
  • Kultywowanie  i  wzbogacanie  tradycji  szkoły.

ZACHĘCAMY   DO   CZYNNEGO   WŁĄCZENIA  SIĘ    W   ORGANIZACJĘ   ŻYCIA    NASZEJ  SZKOŁY.

Zgłoś  własną  kandydaturę  do  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  naszej  szkoły.

Każda  osoba  zgłaszająca  swoją  kandydaturę  zobowiązana  jest  do  przygotowania:

* Plakatu  wyborczego-format A-2/A-3 ( kilka słów  o  sobie ,   swoich  zainteresowaniach, kampanii  wyborczej,  na  plakacie umieszczamy swoje  zdjęcie)

* Karty  zgłoszeniowej  z  10 podpisami   swojej  kandydatury ( karta do pobrania u opiekunów  SU)

          

Zapraszamy  chętnych uczniów do współpracy.

Opiekunowie   Samorządu Uczniowskiego:

Agnieszka  Bielska  i  Jarosław  Bruch

Skip to content