Pedagog/Psycholog

Dzieci i rodziców zapraszamy do skorzystania z porad przy rozwiązywaniu trudnych spraw dotyczących dziecka i rodziny udzielanych w naszej szkole przez:

pedagogów i psychologa szkolnego:

Panie: Katarzynę Sasiak, Martę Kriese-Woś i Pana Mariusza Ciesińskiego

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej obejmuje:

1.      Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia – podejmowanie działań diagnostycznych.

2.      Pomoc w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych uczniów.

3.      Rozpoznawanie sytuacji bytowej dzieci i udzielanie wsparcia rodzinie.

4.      Prowadzenie ćwiczeń w ramach terapii indywidualnej oraz zajęć pozwalających lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej.

5.      Objęcie opieką edukacyjno- terapeutyczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

6.      Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych.

Pedagog szkolny Mariusz Ciesiński

pon. 8.00 -12.00

wt. 8.00 -12.00

śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 14.00

pt. 11. 30 -14.30

Pedagog specjalny Marta Kriese

pon. 8:30 – 10:45 i 12:30 – 13:00

wt.  9:00-9:40 i 11:30 – 12:00

śr.  10:25-12:40,

czw. 10:25-12:20  

pt.   10:25-13:00

Psycholog szkolny Katarzyna Sasiak

pon.10.25-14.25

wt. 10.25 – 14.25

pt.  9.00 –  13.00

Logopeda – Katarzyna Stokfisz

Pon. 8.00-15.20

Pt. 11.00-15.00


Skip to content