Pomoc Ukrainie

W związku z wojną w Ukrainie i przyjmowaniem dzieci rodzin uchodźców w poczet uczniów naszej szkoły, pragniemy Państwu serdecznie podziękować za Wasze ogromne serce oraz wsparcie materialne dla tych rodzin.

W naszej szkole uczy się 466 uczniów i uczennic, a dzieci z niszczonej wojną Ukrainy, które przyjęliśmy do naszej szkolnej społeczności, jest póki co 29. Licznik jednak, wiadomo, bije i sytuacja zmienia się z każdym dniem.

Im większa staje się nasza szkolna społeczność, tym bardziej rośnie potrzeba pomocy naszym małym gościom i ich rodzinom, takiej nie tylko na tu i teraz, ale pozwalającej myśleć i planować dalej, niż jutrzejszy dzień.

Tymczasem, każdego dnia robimy, co tylko możemy, żeby nowi uczniowie i uczennice czuli się zaopiekowani, żeby było możliwie najnormalniej w ten nienormalny czas.

Dbamy więc o śniadania i obiady w szkole, organizujemy pomoc rzeczową dzięki zbiórkom ubrań, zabawek i środków czystości.

Udało nam się skompletować dla każdego nowego ucznia i uczennicy wyprawkę szkolną.

Wiemy, jak ważne jest przełamanie bariery językowej, stąd dwie godziny nauki języka polskiego tygodniowo dla małych gości z Ukrainy; wiemy jak ważna jest integracja, więc szkolny wolontariat z zaangażowaniem działa na tym polu.

Wreszcie, społeczność szkolna przyjęła uciekające przed wojną rodziny pod swoje dachy.

Chcemy działać dalej i chcemy robić więcej.

Potrzeby są bardzo duże, a pomoc będzie musiała być długofalowa.

Poniżej numer konta na które można wpłacać pieniądze z przeznaczeniem na pomoc.

Konto należy do Rady Rodziców SP70

97 1610 1133 2016 0150 5825 0001 – SGB – Bank S.A.

Kontakt:

Małgorzata Antowska: malgorzata.antowska@gmail.com

Co, z pozyskanych środków, chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom i ich rodzinom

Zakwaterowanie
Śniadania, obiady
Ubrania, środki czystości, zabawki
Wyprawki szkolne, laptopy
Dodatkowe lekcje języka polskiego
Zajęcia dodatkowe,
spotkania integracyjne

Dziękujemy za wsparcie naszym darczyńcom:

Skip to content