Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Monika Sadowska

Centrum Doradztwa zawodowego dla Młodzieży:

https://www.cdzdm.pl/

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 – prezentacja/terminarz/strona naboru elektronicznego:

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/2022/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20222023/

Zasady przeliczania punktów:

Szkoły spoza naboru elektronicznego:

Skip to content