Cyfrowa Szkoła

W roku szkolnym 2022 / 2023 otrzymaliśmy w ramach programu Laboratoria Przyszłości https://www.gov.pl/web/laboratoria sprzęt do nauki robotyki: zestawy LEGO Education SPIKE, roboty Photon, drukarkę 3D i wiele innych sprzętów do nauki programowania, robotyki i elektroniki.

Zapraszamy do zapoznania się krótkimi filmami dokumentującymi naszą tegoroczną pracę na zajęciach z Robotyki. Materiały zarejestrowano przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach tego programu.

Film 1 : część pierwsza zajęć z wykorzystaniem LEGO Education SPIKE:

Film 2: część druga z wykorzystaniem robotów Photon:

Film 3: część trzecia z wykorzystaniem projektowania i druku 3D:

Zapraszamy na darmowe zajęcia dodatkowe

w kolejnym roku szkolnym: 2023/2024

Skip to content