Nabór

Strona naboru

 

Informacje formalne:

Najwygodniejszą formą zapisu dziecka do szkoły jest skorzystanie z systemu

elektronicznego NABÓR. Gdy rozpocznie się rekrutacja (8.04 – 24.04.2024 r.)

można będzie wypełnić zgłoszenie lub wniosek:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88662

Formularze zostaną opublikowane na ww. stronie www krótko przed rozpoczęciem

naboru. Na wszystkich składanych dokumentach muszą znaleźć się podpisy

obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną.

Istnieje także możliwość otrzymania formularzy w formie papierowej i dostarczenia

ich w tradycyjny sposób do szkoły.

Dzieci 7-letnie (2017)

Dzieci 6-letnie (2018) na wniosek rodziców (po spełnieniu warunków)

Należy sprawdzić po adresie zamieszkania dziecka, gdzie jest obwód jego

szkoły: http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport

Jeśli dziecko zamieszkuje w OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 70

– należy złożyć jeden dokument: ZGŁOSZENIE

Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie INNEJ SZKOŁY

– należy złożyć WNIOSEK oraz stosowne oświadczenia i załączniki

Prosimy pamiętać aby podpisać wnioski/zgłoszenia przed załączeniem skanu (podpis obojga rodziców/opiekunów).
Stosowne dodatkowe oświadczenia będą dostępne w zakładce DOKUMENTY na stronie NABORU.

Skip to content