Nabór

Strona naboru

 Rekrutacja do przyszłorocznych klas pierwszych (2023/2024) rozpocznie się 30 marca i potrwa do 18 kwietnia 2023r.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie otwarta w dniach 30 marca do 18 kwietnia 2023 r.
(Możliwość założenia konta i uzupełnienia wniosku na stronie będzie dostępna od pierwszego dnia rekrutacji) 

Na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ będzie można wypełnić wniosek/zgłoszenie on-line, w tym celu należy założyć nowe konto – dla każdego dziecka osobne. Wydrukowany wniosek/zgłoszenie należy podpisać przez oboje rodziców/opiekunów lub przez jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka (w takim przypadku należy załączyć stosowne oświadczenie).

Podpisany wniosek/zgłoszenie (musi posiadać nadany kod identyfikatora w prawym głównym rogu) wraz z załącznikami należy zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR (można też dostarczyć dokumenty do szkoły w godzinach pracy sekretariatu zgodnie z terminami składania wniosków).

Prosimy pamiętać aby podpisać wnioski/zgłoszenia przed załączeniem skanu (podpis obojga rodziców/opiekunów).
Stosowne dodatkowe oświadczenia będą dostępne w zakładce DOKUMENTY na stronie NABORU.

Skip to content