Zaproszenie do udziału w konkursie

SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA KLAS  IV-VIII

2022/2023

   Cele  konkursu:

 • wyrabianie szacunku do języka ojczystego,
 • popularyzacja poprawnej polszczyzny,
 • integracja międzyprzedmiotowa,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania wiedzy w praktyce,
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział reprezentujące klasę zespoły składające się z trojga uczniów klas IV – VI i VII – VIII (dwa poziomy).
 2. GŻEGŻÓŁKI – liga klas IV – VI.
 3. RZEŻUCHY – liga klas VII – VIII
 4. Obowiązuje znajomość reguł ortograficznych, umiejętność współpracy, dobra kondycja.

Zasady organizacji:

 • Liga trwa od grudnia 2022 r.  do maja czerwca 2023 (7 etapów).
 • Rozgrywki odbywają się na dwóch poziomach: Gżegżółki i Rzeżuchy.
 • W wyznaczonych miesiącach uczniowie napiszą dyktando, przepisując je z przygotowanej i umieszczonej w określonym miejscu planszy. Jeden uczeń pisze, drugi biega między piszącym a tekstem dyktanda i stara się zapamiętać tekst ze wszystkimi trudnościami ortograficznymi oraz elementami rozczłonkowania tekstu (akapity, myślniki, pauzy, itp.). Uczniowie w zespołach mogą w trakcie rozgrywki zamieniać się rolami.
 • Drużyny, które ukończą swoje zadanie w najkrótszym czasie (pierwsze trzy), otrzymują punkty dodatkowe.
 • Każdy etap Ligi jest punktowany, a punkty sumowane w kolejnych miesiącach. Na podstawie liczby zdobytych punktów, ustala się miejsce klasy w klasyfikacji ogólnej.
 • Skład zespołów wybierają uczniowie danej klasy.
Skip to content