Wybory SU

Wybory do Samorządu Szkolnego odbyły się 30 września 2021.

Uprawnionymi do głosowania byli wszyscy uczniowie klas I-VIII SP-70.

Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów w formie plakatów ze zdjęciem i programem wyborczym.

W głosowaniu wzięli udział uczniowie SP 70 którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 13 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych kart do głosowania 6 było nieważnych. Komisje wyborcze czuwały nad prawidłowym przebiegiem głosowania i dokonały obliczenia głosów pod opieką opiekunów SU.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Zarządu Samorządu Szkolnego wchodzą uczniowie z największą ilością punktów:

Przewodnicząca-Gabriela Włodarczyk-kl.8B

Z-ca-Borys Olszewski-kl.7B

Sekretarz-Justyna Mandziuch-7A

                  GRATULUJEMY !!!

Skip to content