WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

1. Podczas konkursu matematycznego uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z przyborów do pisania i rysowania: pióra lub długopisu (z niebieskim lub czarnym wkładem), ołówka – przeznaczonego jedynie do rysowania, linijki i cyrkla.

2. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów, kalkulatora i środków łączności (w tym telefonów komórkowych).

Powodzenia!

Organizatorki stopnia szkolnego:

Małgorzata Lisowska, Anna Kaszuba

Skip to content