REGULAMINSZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO„FLAGOZNAWCA 70tki”rok szkolny 2023/2024

 1. Cele:
 • doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji
  geograficznej,
 • propagowanie wiedzy na temat flag państw świata,
 • rozwijanie zainteresowań geograficznych ucznia,
 • rozbudzanie ciekawości świata,
 • promowanie osiągnięć uczniów.
 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel geografii p. Joanna Płóciniczak.
 2. O miano Flagoznawcy 70tki mogą ubiegać się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 70.
  Konkurs będzie podzielony na dwie grupy wiekowe: kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8.
 3. Termin konkursu: 21 maja 2024 r. (wtorek)
 • godz. 1300 (kl. 1 – 4), s. 208
 • godz. 1345 (kl. 7 – 8), s. 208
 1. Tematyka i zakres konkursu:
 • kl. 1 – 4 rozpoznanie flag państw Europy i Azji
 • kl. 5 – 8 rozpoznanie flag państw z całego świata.
 1. Czas trwania konkursu: 45 minut.
 2. Kryterium przyznania ocen, dyplomów i nagród:
 • uczeń zdobył jedno z trzech pierwszych miejsc – ocena celująca, dyplom
  i nagroda rzeczowa
 • uczeń zdobył pow. 50 % pkt. – ocena bardzo dobra, dyplom uczestnika
 • uczeń zdobył 30 – 50% pkt. – dyplom uczestnika
 • w przypadku identycznych wyników decyduje pomiar czasu wykonania zadania.
 1. Baza wiedzy:
 • https://www.mapaswiata.pl
  Zapraszam do udziału! 🙂
Skip to content