Mistrz tabliczki mnożenia

Zapraszamy uczniów klas czwartych do udziału w Szkolnym Konkursie

„Mistrz Tabliczki Mnożenia”

Regulamin konkursu.

1.  Cele konkursu:

– popularyzowanie zabaw tabliczką mnożenia wśród uczniów ;

– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;

– inspirowanie uczniów do odkrywania i rozwiązywania problemów matematycznych;

– kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych do rozwiązywania ciekawych zadań matematycznych.

2.  Warunki organizacyjne:

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:

Etap I: zadania konkursowe dotyczyć będą zastosowania tabliczki mnożenia

w prostych działaniach pamięciowych (mnożenie i dzielenie) rozwiązanych

w najkrótszym czasie (5 minut);

Etap I konkursu odbędzie się 20.10.2023r.(piątek)

na lekcjach matematyki w klasach czwartych.

Do etapu II kwalifikuje się 7 uczniów z każdej klasy !

Etap II: zadania konkursowe dotyczyć będą zastosowania tabliczki mnożenia

w przykładach nietypowych i problemowych (test wyboru);

Etap II konkursu odbędzie się w dniu  24.10.2023r.(wtorek)

o godz.13:40 (siódma lekcja) w sali 102

  • Nagrody: Uczniowie, którzy zdobędą tytuł „MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA” uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Lisowska, Anna Kaszuba

Skip to content