Mistrz Tabliczki Mnożenia

Zapraszamy uczniów klas czwartych do udziału w Szkolnym Konkursie

„Mistrz Tabliczki Mnożenia”

Regulamin konkursu.

1.   Cele konkursu:

– popularyzowanie zabaw tabliczką mnożenia wśród uczniów ;

– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;

– inspirowanie uczniów do odkrywania i rozwiązywania problemów matematycznych;

kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych do rozwiązywania ciekawych zadań matematycznych.

2.   Warunki organizacyjne:

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:

Etap I: zadania konkursowe dotyczyć będą zastosowania tabliczki mnożenia 

w prostych działaniach pamięciowych (mnożenie i dzielenie) rozwiązanych

 w najkrótszym czasie (7 minut);

Etap I konkursu odbędzie się 12.10.2022r.(środa) na lekcjach matematyki

w klasach czwartych.

Do etapu II kwalifikuje się sześciu uczniów z każdej klasy !

Etap II: zadania konkursowe dotyczyć będą zastosowania tabliczki mnożenia

do przykładów nietypowych i problemowych (test wyboru);

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 19.10.2022r.(środa)

o godz.12:40 (szósta lekcja) w sali 102 .

  • Nagrody: Uczniowie, którzy zdobędą tytuł „MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA” uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Konkurs organizują: Małgorzata Lisowska i Anna Sobaszkiewicz

Skip to content