„MAPOZNAWCA 70tki”

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

„MAPOZNAWCA 70tki”

rok szkolny 2023/2024

edycja jesienna

1. Cele:

 • kształcenie umiejętności orientacji na mapie politycznej świata
 • rozwijanie zainteresowań geograficznych ucznia
 • rozbudzanie ciekawości świata.

2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel geografii p. Joanna Płóciniczak.

3. O miano Mapoznawcy 70tki mogą ubiegać się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 70.
Konkurs będzie podzielony na dwie grupy wiekowe: kl. 5 – 6 i kl. 7 – 8.

4. Termin konkursu: 20 listopada 2023r.

 • godz. 1300 (kl. 5 – 6), s. 208
 • godz. 1430(kl. 7 – 8), s. 208

5. Tematyka i zakres konkursu:

 • kl. 5 – 6 rozpoznanie położenia 96 państw Europy i Azji
 • kl. 7 – 8 rozpoznanie położenia 150 największych państw świata.

6. Czas trwania konkursu: 60 minut.

7. Kryterium przyznania ocen, dyplomów i nagród:

 • uczeń zdobył jedno z trzech pierwszych miejsc – ocena celująca, dyplom
  i nagroda rzeczowa
 • uczeń zdobył pow. 50 % pkt. – ocena bardzo dobra, dyplom uczestnika
 • uczeń zdobył 30 – 50% pkt. – dyplom uczestnika
 • w przypadku identycznych wyników decyduje pomiar czasu wykonania zadania.

8. Baza wiedzy:

 • Atlas geograficzny
 • Podręcznik do geografii
 • https://www.mapaswiata.pl   

Zapraszam do udziału! 🙂

p. Asia

Skip to content