Majówka na sportowo!

MAJÓWKA NA SPORTOWO

01-03. 05. 2021

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami do wzięcia udziału w sportowej majówce.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zbieramy kilometry dla klasy przez 3 dni.

Podczas majówki wyłonimy również zwycięzców indywidualnych na poziomie

klas I-III oraz IV – VIII:-)

Dystans można pokonać: biegiem, marszobiegiem, chodem (spacer), nordic walking lub rowerem.

Print screen aktywności wyślij na mobidziennik w wiadomości do nauczyciela wychowania fizycznego Anna Swoboda z dopiskiem “MAJÓWKA NA SPORTOWO”.

Skorzystaj z aplikacji sportowej

NAGRODY

Dla uczniów klas IV-VIII ocena celująca wagi 3 i pochwała.

Dla uczniów klas I-III duże W i pochwała.

Dla zwycięzców indywidualnych klasy IV-VIII dodatkowe oceny celujące wagi 3!!!

Dla zwycięzców indywidualnych klasy I-III dodatkowe oceny W!!!

Osobna klasyfikacja wśród dziewcząt i osobna wśród chłopców.

ŻYCZĘ MIŁEJ, SŁONECZNEJ I SPORTOWEJ MAJÓWKI 2021:-)

Skip to content