Konkurs Pięknego Czytania

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

dla uczniów klas I, II, III i IV

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania pod hasłem „Dbam o naszą Planetę”, który odbędzie 18 lutego 2022 roku od godziny 10.45 w bibliotece szkolnej.

REGULAMIN KONKURSU

 Cele Konkursu

 • rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci,
 • popularyzacja wartościowej literatury dziecięcej,
 • budzenie zainteresowania tematem ochrony środowiska,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,
 • propagowanie kultury czytelniczej.

Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Ucznia zgłasza wychowawca po przeprowadzonych eliminacjach klasowych.
 3. Każdą klasę mogą reprezentować 3 osoby.

 Przebieg Konkursu

1. Komisja przygotowuje zestaw tekstów, które uczestnicy losują do odczytania.

 • Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 10 minut.
 • Po czasie przygotowania uczniowie odkładają teksty i oczekując na swoje wystąpienie słuchają czytania kolegów i koleżanek.

Kryteria oceniania

 1. Komisja konkursowa oceniać będzie:

technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania)

interpretację tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą).

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 2. Laureaci otrzymają nagrody.
 3. Pułkowska, A. Hoffmann
Skip to content