Konkurs na portret

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY” – VII edycja

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-26 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Autoportret, czyli portret własny”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A4 do 100×70.

Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:

Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
Rysunkowej  (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarkery, węgiel, it.p)
Graficznej  (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
Forma przestrzenna   (rzeźba, płaskorzeźba, asamblaż, instalacje, itp.)
Technika własna   ( mozaika, collage, batik, itp.)

Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.

Prace wraz z wypełnionymi kartą informacyjną i oświadczeniem (do pobrania w Dużej Świetlicy), należy nadsyłać przynieść do dużej świetlicy do 16.05.2022

Koordynator na terenie szkoły Karolina Kmieciak

Skip to content