Karta Rowerowa – terminarz

KARTA ROWEROWA terminarz

koordynator Karolina Kmieciak – nauczyciel techniki 

Egzamin teoretyczny obejmować będzie znajomość: 

a) przepisów ruchu drogowego (m.in. skrzyżowania, manewry na drodze)

b) znaków, sygnałów drogowych

c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

d) pierwszej pomocy przedlekarskiej

Egzamin zdadzą uczniowie którzy w dzienniku elektronicznym będą mieli wpisaną ocenę za sprawdzian bardzo dobrą lub celującą, czyli zdobyli co najmniej 80% pozytywnych odpowiedzi (zarządzenie Ministra Transportu z 2013 r.)

Dzieci najpierw będą zdawały na lekcji techniki: test próbny, później test właściwy oraz poprawkę.

4a – próbny 14.04, właściwy 28.04, poprawka 08.05, 12:20, biblioteka

4b– próbny 12.04, właściwy 26.04, poprawka 08.05, 12:20, biblioteka

Na maj zaplanowany jest egzamin praktyczny na kartę rowerową. Proszę o poćwiczenie poniższych umiejętności. Termin egzaminu praktycznego:

4a -12.05 (piątek) 12:40-13:25, plac przed szkołą.

4b – 10.05(środa) 10:45-11:30, plac przed szkołą.

Egzamin praktyczny obejmować będzie następujące umiejętności : przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca, jazda po wyznaczonym torze, jazda po łuku, jazdy z trzymaniem kierownicy jedną ręką, hamowanie i zatrzymywanie w wyznaczonych miejscach, właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. Nasza szkoła dysponuje kilkoma rowerami i kaskami, jednakże można też przyprowadzić własny sprzęt.  Egzamin zdadzą uczniowie którzy wykonali pozytywnie co najmniej 90% poleceń (zarządzenie Ministra Transportu z 2013 r.)

Osoby  z innych klas, które chcą przystąpić do egzaminu proszę o kontakt.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany w terminarzu, będę informować na bieżąco.

Skip to content