Samorząd uczniowski

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70

WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY STANOWIĄ SAMORZĄD UCZNIOWSKI!

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący klas. W realizacji poszczególnych zadań pomagają im uczniowie z wszystkich klas.

Głównym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie Szkoły w czasie ważnych uroczystości oraz pomoc w organizowaniu akcji szkolnych. Uczniowie pomagają nauczycielom w przygotowywaniu akademii i imprez szkolnych.

Reprezentantem Szkoły na uroczystościach jest Poczet Sztandarowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele z klas szóstych. Poczet Sztandarowy uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz w imprezach zewnętrznych np. z okazji rocznicy Święta Niepodległości na cmentarzu przy ul. Nowina, w czasie obchodów rocznicy Powstania Styczniowego organizowanych przez Radę Osiedla Ogrody.

Do innych zadań Samorządu należy zorganizowanie dyżurów uczniowskich, wspomagających dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw w szkole i na boisku, przez cały rok szkolny. Wyznaczeni uczniowie troszczą się o porządek na korytarzach szkolnych i pomagają nauczycielom dyżurującym.

Kolejnym obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych, tj. Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Zabawy Karnawałowe, Dzień Dziewczyny i Chłopaka, Wiosenna Parada  Przebierańców, Dzień Patrona Szkoły i wiele innych.
Przedstawiciele poszczególnych klas zajmują się przygotowaniem prac plastycznych i plakatów do dekoracji szkoły, na kiermasze, festyny oraz  wykonują drobne upominki.

Samorząd Uczniowski pomaga przy organizowaniu akcji charytatywnych i różnego rodzaju zbiórkach darów.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Anna Czajewicz.

Skip to content