Nauczyciele

PrzedmiotNazwisko nauczyciela Wychowawstwo klasy/
oraz klasy w których nauczyciel naucza w roku 2022/2023/
EWS mgr Joanna Konieczna
mgr Dorota Zawalska-Kowalik
mgr Dorota Nowak-Staszczak
mgr Monika Sadowska
mgr Barbara Sowa
mgr Anna Hoffmann
1a
1b
2a
2b
3a
3b
zyk polskimgr Danuta Bystrzyńska
mgr Maria Michalak
mgr Izabela Nicke
mgr Weronika Kosmalska
7c /7c,4a,4b,8d,8e
5a,5b,6a
7b/7b, 6b,8a, 8c,
8b/8b
Język angielski
mgr Kinga Kruszewska-Kościuszenko
mgr Janina Gruss
mgr Katarzyna Rymaniak

5b
8d/8d,1a,1b, 2a, 2b,3a, 4b, 7c, 8b
8e /8e,3b,4a, 5a, 6a, 7b, 8a, 8c
Język niemieckimgr Alicja Cylka
mgr Małgorzata Tylman
6b, 7c, 7a, 7b, 7c, 7d
8a,8b,8c,8d,8e
Matematykamgr Małgorzata Lisowska
mgr Anna Kaszuba
mgr Anna Sobaszkiewicz
4b/4b,5a, 7b, 8b,8c,8e
6b/6b, 5b,7c, 8a,8d
4a,6a
Przyroda

Biologia


Geografia


Chemia
Fizyka
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dżamila Piechocka
mgr Agnieszka Bielska
dr Wojciech Musiał

mgr Joanna Płóciniczak
mgr Maciej Szostak

mgr Agata Elbanowska
lic. Anna Woźniak
mgr Monika Sadowska
mgr Katarzyna Marciniak
4a. 4b
5a/5a,5b,6b,7b,7c,8a,8b,8c,8d,8e
6a/6a

5a,5b,6a,6b,7b,7c,8b,8c,8d,8e
8a/8a

7b,7c,8a, 8b, 8c, 8d ,8e
7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d ,8e
7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d ,8e
8a, 8b, 8c, 8d,8e
WDŻmgr Agnieszka Bielska4a,4b,5a,5b,6a,6b,7b,7c,,8a,8b,8c,8d,8e
Historia


Wiedza o społeczeństwie
mgr Mariola Sieradzka
mgr Katarzyna Polus
mgr Dawid Szulc
mgr Dawid Szulc
6a,6b,7c
4a/4a, 4b,7b,8a,8b,8c,8d,8e
5a,5b
8a,8b,8c,8d,8e
Plastyka

Muzyka
mgr Wioleta Zgaińska
mgr Dżamila Piechocka
mgr Wioleta Zgaińska
8c/4a,4b,5a,6a,6b,7b,7c
5b
4a,4b,5a,5b,6a,6b,7b,7c
Informatykamgr Jarosław Bruch
dr Wojciech Musiał
mgr Marta Kriese
5a,5b,7b,7c
6a,6b,8a,8b,8c,8d,8e
4a,4b
Technikamgr Karolina Kmieciak4a,4b,5a,5b,6a,6b
Wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Nitschke
mgr Anna Swoboda
mgr Maciej Szostak

4ab chł.,5ab chł.,6ab dz.,8ab chł.
4ab dz.,5ab dz.,6ab chł.,7bc chł.,7c chł.,8c chł.,8de chł.
7bc dz.,8ab dz.,8cd dz., 8e dz.
 Religiamgr Magdalena Pertek
mgr s. Ewelina Nowaczyk
1a,1b,2a,2b,5a,5b,6a,6b,7c
3a,3b,4a, 4b,7b,8a,8b,8c,8d,8e
Wychowawcy  w świetlicymgr Weronika Kosmalska -kierownik
mgr Jarosław Bruch
mgr Ewelina Celak
mgr Aneta Dersley
mgr Lena Filas
dr Wojciech Musiał
mgr Grzegorz Nitschke
mgr Dżamila Piechocka
mgr Maciej Szostak
mgr Wioleta Zgaińska


l
Skip to content