Nauczyciele

PrzedmiotNazwisko nauczyciela Wychowawstwo klasy/
oraz klasy w których nauczyciel naucza w roku 2020/2021/
EWS mgr Barbara Sowa
mgr Anna Hoffmann
mgr Joanna Konieczna
mgr Dorota Zawalska-Kowalik
mgr Dorota Filimonowicz
mgr Lena Filas
1a
1b
2a
2b
3a
3b
zyk polskimgr Danuta Bystrzyńska
mgr Anna Czajewicz
mgr Izabela Nicke
mgr Weronika Kosmalska
lic. Anna Kluga
5c /5c, 7a, 7c, 8c
4a/4a, 7d, 8a, 8d
5a/4b, 5a, 5b, 7b,
6b/6b, 6a, 6d, 6c/6c,
6c, 6c,6e,8b
Język angielskimgr Kinga Kruszewska-Kościuszenko
mgr Janina Gruss
mgr Katarzyna Rymaniak
mgr Agnieszka Paździor
mgr Iwona Kąkol
1a, 4a, 7a,
6d/6d, 2b, 3b, 5a, 6d, 7b, 7c, 7d, 8d,
5b i 6e/1b, 2a, 3a, 5b, 6a, 6c, 6e, 8a
8c
6b, 8b
Język niemieckimgr Alicja Cylka
mgr Danuta Walczak
4b, 5c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8d,
8a, 8b,8c
Matematykamgr Małgorzata Lisowska
mgr Anna Kaszuba
mgr Marzanna Krenz
mgr Zbigniew Barteczka
7d/5a, 6b, 6e, 7d, 8b, 8c,
4b/4b, 5b, 5c, 6a, 6d, 7c,
6c, 7a, 7b, 8a,8d
4a,
Przyroda
Biologia
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dżamila Piechocka
mgr Agnieszka Bielska
mgr Dorota Zawalska-Kowalik
mgr Maciej Szostak
mgr Agata Elbanowska
mgr Zbigniew Barteczka
mgr Monika Sadowska/ mgr Anna Budnik
mgr Katarzyna Marciniak
4a,4b
8a/6a,6b,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d,8a,8b,8c,8d
5a,5b,5c
6a/5a,5b,5c,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d,8a,8b,8c,8d
7a,7b,7c,7d, 8a, 8b, 8c, 8d
7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d
7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d
8a, 8b, 8c, 8d
WDŻmgr Agnieszka Bielska4a,4b,5a,5b,5c,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d8a,8b,8c,8d
Historia
Historia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
mgr Mariola Sieradzka
mgr Justyna Hercka
mgr Katarzyna Polus
mgr Mariola Sieradzka
8c/8a,8b,8c,8d
4a,4b,5b,5c
7a/5a,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d
8a,8b,8c,8d
Plastyka
Muzyka
Muzyka
mgr Wioleta Zgaińska
mgr Wioleta Zgaińska
mgr Agnieszka Kroehnke
8b/4a,4b,5a,5b,5c,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d
5a,5b,5c,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d
4a,4b
Informatykamgr Jarosław Bruch
dr Wojciech Musiał
8d/5a,5b,5c,6e,7b,8a,8b,8c,8d
7c/4a,4b,6a,6b,6c,6d,7a,7c,7d
Technikamgr Karolina Kmieciak4a,4b,5a,5b,5c,4c,5a,5b,5c,6a,6b,6c,6d,6e
Wychowanie fizycznemgr Regina Busza
mgr Małgorzata Narożna
mgr Anna Swoboda
mgr Maciej Szostak
mgr Joanna Paś
7b/5abc(dz.),7ad(dz.),7bc(dz.),7ab(chł.),8a(dz.),8cd(dz.)
8b (gr. dziewcząt)
4ab(chł.),6c(chł.),6de(chł.),7cd(chł.),8ac(chł.),8bd(chł.)
6ab(chł.)
4ab(dz.),5abc(chł.),6ae(dz.),6b(dz.),6cd(dz.),6ab(chł.)
 Religiamgr Emilia Marciniak
mgr s.Justyna Radulska
1a,1b,2a,2b,3a,3b,7c,7d,8a,8b,8c,8d
4a,4b,5a,5b,5c,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b
Wychowawcy  w świetlicymgr Maria Smoluch -kierownik
mgr Lena Filas
mgr Mirosława Jędrzejczak
mgr Dżamila Piechocka
mgr Anna Skrzypczak
mgr Lucyna Szymańska
mgr Sylwia Świątek
mgr Danuta Walczak
lic.Anna Kluga
Skip to content