Nabór

Strona naboru

 Rekrutacja do przyszłorocznych klas pierwszych (2022/2023) rozpocznie się 28 marca i potrwa do 15 kwietnia 2022r. Uprzejmie proszę zapoznać się z załączonymi materiałami. Strona internetowa Naboru zostanie uruchomiona 28 marca. Jak tylko otrzymamy druki wniosków (dla dzieci spoza obwodu), zgłoszeń

Na stronie naboru proszę umieść tę wersję zamiast poprzedniego wstępu.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 będzie otwarta w dniach 28 marca do 15 kwietnia 2022 r.
(Możliwość założenia konta i uzupełnienia wniosku na stronie będzie dostępna od pierwszego dnia rekrutacji) 

Na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ będzie można wypełnić wniosek/zgłoszenie on-line, w tym celu należy założyć nowe konto – dla każdego dziecka osobne. Wydrukowany wniosek/zgłoszenie należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów lub przez jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka (w takim przypadku należy załączyć stosowne oświadczenie).

Podpisany wniosek/zgłoszenie (musi posiadać nadany kod identyfikatora w prawym głównym rogu) następnie z załącznikami należy zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR można też dostarczyć do szkoły w godzinach jej otwarcia lub wrzucić do skrzynki pocztowej (znajdującej się przy wejściu do szkoły) zgodnie z terminami składania wniosków.

Prosimy pamiętać aby podpisać wnioski/zgłoszenia przed załączeniem skanu (podpis obojga rodziców/opiekunów).
Stosowne dodatkowe oświadczenia będą dostępne w zakładce DOKUMENTY na stronie NABORU.

Skip to content