Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

pon.7.30-15.30,

wt.7.30-16.00,

śr.7.30-16.00,

czw.7.30-14.30,

pt.7.30-12.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU
zgodny z wytcznymi MEN i GIS

obowiązujący od 1.09.2021 r.

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Przed wejściem do biblioteki należy umyć  / zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 5 osób.

5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów i używania telefonów komórkowych.


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom udostęnia się bezpłatne korzystanie z księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarka.

2. Uczeń może wypożyczyć książki osobiście lub zamówić elektronicznie przez mobidziennik .

W tym celu musi  napisać przez mobi dziennik na nazwisko bibliotekarza tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę. W celu odebrania zamówionej  książki należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godzinie 12.00.

3.Uczniowie klas I -III mogą wypożyczać lektury w umówiony z wychowawcą i bibliotekarzem  sposób.

4.Z biblioteki szkolnej może korzystać rodzic/opiekun ucznia wyłącznie w celu wypożyczenia lub zwrotu książki w imieniu ucznia. Obowiązują go zasady zachowania reżimu sanitarnego.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.

6. Książki i czasopisma potrzebne na lekcje wypożycza nauczyciel za zgodą nauczyciela
bibliotekarza.

7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem, podarciem czy zalaniem) i zgubieniem.

§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę można zwrócić bezpośrednio bibliotekarzowi lub włożyć do specjalnie oznakowanego kartonu, który znajduje się w czytelni. 

2. Przy zwrocie należy podać swoje imię, nazwisko i klasę .

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 5. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do bibliotweki przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. blaty, klamki.

2. Pracownik biblioteki  zadba o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowa je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU
zgodny z wytycznymi MEN i GIS
obowiązujący od 1.09.2020 r.

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osób.


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.

3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
– napisać przez mobi dziennik na nazwisko bibliotekarza tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
– skorzystać z formularza zamówienia znajdującego się w wyznaczonym miejscy w czytelni biblioteki;
– osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki

4. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godzinie 12.00 od 14.09.2020 roku.

5.Uczniowie klas I -III mogą wypożyczać lektury w umówiony z wychowawcą i bibliotekarzem sposób.


§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego kartonu, który znajduje się przy stole w bibliotece.

2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. blaty, klamki.

2. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

1.   Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,a także rodzicom.

2.   Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.   Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

4.   Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.

5.   Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres 1 miesiąca. Po tym terminie książkę/ książki należy zwrócić.

6.   Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.

7.   Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii.

8.   W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i porządku.

9.   Czasopisma oraz książki z księgozbioru podręcznego po wykorzystaniu należy odłożyć na to samo miejsce, z którego zostały wzięte lub oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.

10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego ( w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).

11.  W przypadku opuszczenia szkoły w trakcie trwania roku szkolnego uczeń lub inny użytkownik biblioteki winien rozliczyć się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.                                                            

Opiekun biblioteki szkolnej: mgr Aleksandra Pułkowska

Skip to content