Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek 8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 13.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 9.00 – 15.00

piątek 8.30 – 13.30

REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU
zgodny z wytycznymi MEN i GIS
obowiązujący od 1.09.2020 r.

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osób.


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.

3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
– napisać przez mobi dziennik na nazwisko bibliotekarza tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
– skorzystać z formularza zamówienia znajdującego się w wyznaczonym miejscy w czytelni biblioteki;
– osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki

4. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godzinie 12.00 od 14.09.2020 roku.

5.Uczniowie klas I -III mogą wypożyczać lektury w umówiony z wychowawcą i bibliotekarzem sposób.


§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego kartonu, który znajduje się przy stole w bibliotece.

2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. blaty, klamki.

2. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

1.   Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,a także rodzicom.

2.   Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.   Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

4.   Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.

5.   Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres 1 miesiąca. Po tym terminie książkę/ książki należy zwrócić.

6.   Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.

7.   Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii.

8.   W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i porządku.

9.   Czasopisma oraz książki z księgozbioru podręcznego po wykorzystaniu należy odłożyć na to samo miejsce, z którego zostały wzięte lub oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.

10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego ( w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).

11.  W przypadku opuszczenia szkoły w trakcie trwania roku szkolnego uczeń lub inny użytkownik biblioteki winien rozliczyć się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.                                                            

Opiekun biblioteki szkolnej: mgr Aleksandra Pułkowska

Skip to content