Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

pon.7.30-15.30,

wt.7.30-16.00,

śr.7.30-16.00,

czw.7.30-14.30,

pt.7.30-12.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Przed wejściem do biblioteki należy umyć / zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 5 osób.

5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów i używania telefonów komórkowych.


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom udostępnia się bezpłatne korzystanie z księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.

2. Uczeń może wypożyczyć książki osobiście lub zamówić elektronicznie przez mobidziennik.

W tym celu musi napisać przez mobidziennik na nazwisko bibliotekarza tytuł zamawianej książki. W celu odebrania zamówionej pozycji należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia.

3.Uczniowie klas I -III mogą wypożyczać lektury w umówiony z wychowawcą i bibliotekarzem sposób.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.

5. Książki i czasopisma potrzebne na lekcje wypożycza nauczyciel za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem, podarciem czy zalaniem) i zgubieniem.

§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 2. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. blaty, klamki.                                  

Skip to content