Książki w języku ukraińskim

Książki w języku ukraińskim

KSIĄŻKI I CZASOPISMA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM W NASZEJ BIBLIOTECE! 5 maja dotarły do naszej szkoły książki, czasopisma i periodyki w języku ukraińskim. 135 egzemplarzy przekazała nam Fundacja Twoja Widzialna Ręka z Krakowa. Dar ten dotarł do nas dzięki życzliwości jednej z „naszych mam” oraz pracowników Fundacji! DZIĘKUJEMY !!!

Skip to content