Herb Poznania i gwara poznańska

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I  – V

DO UDZIAŁU W WYBRANYM KONKURSIE

KONKURS PIERWSZY: „HERB POZNANIA

Format pracy: A4 lub A5

Technika: dowolna

KONKURS DRUGI: „MÓJ ILUSTROWANY SŁOWNIK GWARY POZNAŃSKIEJ”

Technika i format dowolny, słownik powinien zawierać minimum 10 haseł.

Może  zawierać zwroty, zdania.

Podpisane prace ( imię, nazwisko, klasa) prosimy oddawać do 20 lutego 2023 r. do wychowawcy klasy lub do biblioteki szkolnej.

Komisja oceniać będzie staranność wykonania, estetykę i pomysłowość.

                                      Organizatorki konkursu: Anna Hoffmann, Aleksandra Pułkowska

Skip to content