GORĄCZKA W SIEDEMDZIESIĄTCE

Kochani!
Przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez PCK „Gorączka Złota”

Celem konkursu jest wsparcie dzieci i młodzieży, w tym:
⦁ pozyskanie funduszy na wsparcie edukacyjne dzieci;
⦁ pozyskanie funduszy na wypoczynek letni dla dzieci;
⦁ pozyskanie funduszy na dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci;
⦁ uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka;
⦁ promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców.

Od dzisiaj 21 marca do 30 maja staramy się zebrać jak najwięcej złotych monet o nominałach 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2023r., a nagrody dla zwycięzców i dyplom uczestnictwa zostaną wręczone na corocznej konferencji z nauczycielami organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż w Poznaniu w październiku 2023r.
Konkurs na terenie naszej szkoły podsumowany będzie na apelu w czerwcu 2023.
Przypominamy, że klasy, które zbiorą najwięcej monet zostaną nagrodzone.

Zebrane monety przynosimy do biblioteki. Worki czekają na wypełnienie 😊

                  Koordynatorki SKW 
             M. Lisowska, A. Pułkowska
Skip to content